Info

Svoju prácu môžete prihlásiť ihneď, uzávierka prihlášok je 15. septembra 2011 o 24:00.

Prihláška je zadarmo!

Súťaž Facebook riešení

Facebook je fenoménom súčasnosti. Bezkonkurenčne najnavštevovanejší web Slovákmi, veľké množstvo marketingových nástrojov a potenciál pre virálne šírenie posolstiev z neho robia dnes takmer ideálnu komunikačnú platformu pre široké spektrum značiek a zadávateľov reklamy.

Súťaž FbRulezz 2011 chce predstaviť najlepšie slovenské marketingové a komunikačné riešenia a oceniť ich z pohľadu kreativity aj efektivity.

Prihláška do prvého ročníka súťaže je bezplatná, práce môžu slovenskí tvorcovia prihlasovať do dvoch kategórií: Komunikácia na Facebooku a Facebook v komunikácii. V kategórii Efektivita komunikácie súťažia automaticky všetky práce, ktoré v prihláške uviedli aj výsledky prihlásenej kampane. Viac o pravidlách FbRulezz 2011 sa dočítate v Štatúte súťaže.